Termeni si conditii

Mai jos vei gasi termenii si conditiile de utilizare a website-ului miculerou.ro

Politici pentru utilizarea site-ului www.miculerou.ro

Condiții generale

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
Proprietarul site-ului www.miculerou.ro („Site-ul”) este societatea MICUL EROU S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Str. Novaci, Nr.10, BL.P60, Sc.4, Et.7, Ap.114, Sector 5, Cod Postal 051728, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8277/24.06.2019, Cod Unic de Înregistrare 41304970, în calitate de operator (“Operatorul”).Site-ul este accesibil: (i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății; și (ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.
Folosirea acestui site implica acceptarea Termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora.Operatorul isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara notificare prealabila. Cea mai recenta versiune poate fi gasita accesand pagina "Termeni si conditii".

2. Serviciile
Toate serviciile prezentate pe site-ul Operatorului sunt afișate cu caracter informativ – detaliile serviciilor prestate vor fi stabilite prin contract cu clienții - unele servicii astfel negociate pot avea caracteristici semnificativ diferite. Pozele au caracter pur exemplificativ.Unele servicii s-ar putea să nu fie disponibile, de la caz la caz. Operatorul va confirma disponibilitatea unor servicii la momentul preluării solicitării unui Utilizator.

Operatorul garanteaza Utilizatorilor acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu le confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei Operatorului fara acordul prealabil scris al acestuia.

3. Informații suplimentare
Operatorul se va strădui să pună la dispoziție informații suplimentare Utilizatorilor privind serviciile afișate pe Site, însă nu are obligația de a răspunde tuturor solicitărilor.
Acest serviciu si informatiile prezentate pe acest website sunt furnizate "asa cum sunt",  iar folosirea acestui serviciu se face complet si exclusiv pe riscul tau. Atat cat ii este permis de lege, www.clopotel.ro nu isi asuma nicio garantie expresa sau implicita. www.clopotel.ro nu ofera nici un fel de garantie ca: serviciul va corespunde cerintelor tale, serviciul va fi oportun si fara greseala, rezultatele utilizarii Serviciului vor fi in concordanta cu scopul propus, calitatea Serviciului va corespunde asteptarilor tale, sau orice erori ale Serviciului vor fi corectate. Niciun fel de sfat sau informatie, obtinute oral sau in scris de la www.clopotel.ro sau de la orice alt membru inregistrat nu pot fi considerate, in nici o situatie, ca fiind asimilate unor consultatii sau analize oferite de personal specializat, indiferent de domeniul in discutie.

4. Proprietatea intelectuală
Conținutul Site-ului, incluzând dar nelimitând-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, orice elemente de grafica, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Operatorului dacă nu aparțin altor producători sau distribuitori, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare) („Proprietatea Intelectuală”).Operatorul își rezervă toate drepturile privind Proprietatea Intelectuală iar vizitatorilor Site-ului nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element al Proprietății Intelectuale. Utilizatorii/Clientii inteleg si accepta ca toate informatiile, datele, materialele postate pe Site au doar un caracter informativ si orientativ si ca Administratorul Site-ului nu poate fi tras la raspundere in niciun caz si in niciun mod pentru veridicitatea si validitatea continutului Site-ului sau pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
Utilizatorii/Clientii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de Proprietate Intelectuala pe care Operatorul si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu Site-ul, Continutul acestuia, Serviciile, orice modul sau componenenta a acestora sau in legatura cu utilizarea acestora. Utilizatorii/Clientii inteleg si accepta ca in cazul incalcarii vreunei prevederi de mai sus in orice masura, vor putea fi trasi la raspundere fata de autorii/proprietarii continutului Site-ului.

Este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia totala sau partiala, integrala sau modificata a continutului acestui Site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in orice alte scopuri decat cele personale. Operatorul isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus.


6. Contact
Clientul consimte ca Operatorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Operator, in orice situație in care este necesara contactarea Clientului.

7. Modificări ale documentului
Termenii si conditiile referitoare la acest Site sunt guvernate de legea romana. Orice litigiu aparut in legatura cu utilizare acestui Site va fi rezolvat pe cale amiabila. In cazul in care nu s-a reusit stingerea confictului pe cale amiabila, litigii decurgand din utilizarea Site-ului sau in legatura cu acesta vor fi supuse spre rezolvare instantelor judecatoresti din Romania.
Orice fel de comunicare si informatie initiata prin acest Site va fi guvernata de acesti Termeni si Conditii ca reprezentand Acordul complet, exclusiv si definitiv intre tine si www.miculerou.ro.
Aceste Condiții Generale sunt actualizate periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.Data ultimei actualizări: Octombrie 2019Politică de confidențialitate
Informare privind prelucrarea datelor cucaracter personal pe website


1. Identitatea și datele de contact ale operatorului
Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.miculerou.ro („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea Micul Erou S.R.L., societate comercială cu răspundere limitată cu sediul social în Str. Novaci, Nr.10, BL.P60, Sc.4, Et.7, Ap.114, Sector 5, Cod Postal 051728, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/8277/24.06.2019, Cod Unic de Înregistrare 41304970, în calitate de operator (“Operatorul”).Site-ul este accesibil: (i) publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății; și (ii) clienților societății („Clienții”) pentru afișarea anumitor informații cu privire la proprietățile administrate de Operator.

2. Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor
Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail contact@miculerou.ro sau prin poștă la Str. Novaci, Nr.10, BL.P60, Sc.4, Et.7, Ap.114, Sector 5, Cod Postal 051728, București, în atenția responsabilului pentru protecția datelor.

3. Informațiile colectate
Informațiile pe care Operatorul le colectează cu privire la utilizatorii Site-ului constau, în principial, în:
a) datele de identificare electronica a vizitatorilor Site-ului împreună cu orice informație furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip debrowser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);
b) datele de identificare și de contact ale Clienților (nume, prenume, adresă,e-mail, telefon etc);
c) informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site;
d) informații privind abonare la newsletter (e-mail).

4. Scopul procesării
Scopurile pentru care sunt colectate datele cu caracter personal includ:
(i) furnizarea serviciului de informare a Clienților – literele a), b) șic); (ii) marketing direct – litera d); (iii) statistici privind traficul pe Site și activitatea Utilizatorilor – litera a )și c).
Pentru îmbunătățirea ofertei de bunuri și servicii si a experienței Utilizatorilor și Clienților, Operatorul poate folosi datele Utilizatorilor și Clienților, inclusiv datele privind accesarea conținutului newsletter-ului, pentru efectuarea de cercetări de piață, analize statistice și sondaje de opinie. Informațiile obținute in urma acestor activități nu vor fi utilizate in scopuri publicitare.

5. Temeiul legal
Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:
(i) executarea sau încheierea contractului cu Clienții și prestarea serviciilor– paragraful (i) de mai sus;
(ii) interesele comerciale legitime ale Operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea serviciilor și a produselor; Operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – litera (iii) de mai sus;
(iii) consimțământul pe care persoanele vizate îl acordă atunci când Operatorulnu se bazează pe alt temei legal; consimțământul poate fi retras în orice moment – litera (ii) de mai sus și orice alt caz aplicabil;

6. Comunicări comerciale
Bifând căsuța „Sunt de acord a fi contactat cu diverse oferte sau actualizări de la “www.miculerou.ro” sau orice descriere similară, sau introducând adresa de e-mail în câmpul „abonare la newsletter” Utilizatorul sau Clientul acceptă expres posibilitatea de a primi pe e-mail sau prin orice mijloc de comunicare similar oferte, newsletter și alte comunicări comerciale.Utilizatorul sau Clientul își pot modifica în orice moment opțiunea cu privire la acordul dat Operatorului pentru comunicările comerciale conținând informații generale si tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții prin accesarea link-ului de dezabonare afișat in comunicările comerciale primite de la Operator sau prin contactarea directă a Operatorului cu o solicitare expresă în acest sens la adresa de e-mail contact@miculerou.ro cu subiectul  "Dezabonare".

7. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:(i) dezvoltatorii Site-ului și a platformei de informare pentru Client;(ii) firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc.);(iii) agenții de e-mail marketing (e.g. MailChimp);(iv) alți subcontractanți.Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing să fie transferate către persoane împuternicite aflate în țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield). Astfel de transferuri vor fi efectuate pe bază de consimțământ conform Politicii de confidențialitate, marketing și comunicări comerciale. Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către acea organizație.

8. Perioada de stocare
Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate. Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

9. Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

10. Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal
Furnizarea unor date cu caracter personal de identificare, adresă de e-mail, username și parolă sunt esențiale pentru furnizarea serviciului aferente platformei de informare Clienți.

11. Modificări ale documentului
Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.
Data ultimei actualizări: Octombrie 2019